Въпреки, че инвестирането в имоти под наем често се описва като пасивно инвестиране, то отнема и много време.

Невинаги обаче, всяка инвестиция е напълно пасивна, а по-малко пасивната инвестиция е свързана и с по-малко пари. Размерът на времето, необходимо да

Към статията